Aktualności

Odwołanie kwalifikacji ZT Książ

Odwołanie kwalifikacji ZT Książ

W imieniu Komisji Księgi Stadnej koni rasy śląskiej informujemy, że w związku ze stwierdzeniem przypadków wykrycia wirusowego zapalenia tętnic EVA (arteritis), Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Stado Ogierów Książ w chwili obecnej nie wyraża zgody na przeprowadzenie kwalifikacji i treningu ogierów rasy śląskiej i pozostałych ras szlachetnych na terenie SO Książ w planowanym terminie 13 – 14 sierpnia br. Świadoma odpowiedzialności za ciężką pracę hodowców, którzy ogiery te wyhodowali i przygotowali do zaprezentowania, Komisja rozważyła różne alternatywne opcje przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji ogierów rasy śląskiej do hodowli i przyjęła następujące możliwości do realizacji:

  1. Pozostawienie kwalifikacji i treningu stacjonarnego w SO Książ z przesunięciem terminu naboru na 11 – 12 września 2019 r. Zgodnie z ustaleniami z dnia 6 lipca br., decyzję w tej kwestii podejmie kierownictwo OHZ Kamieniec Ząbkowicki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia br.,
  2. W przypadku decyzji odmownej ze strony OHZ Kamieniec Ząbkowicki – SO Książ przeprowadzenie polowej próby dzielności o profilu zaprzęgowym z kwalifikacją w dniach 11 – 12 września 2019 r. w Strzegomiu – Morawie, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 1. Programu hodowli koni rasy śląskiej,
  3. W trosce o dobro i bezpieczeństwo koni w przypadku dalszego rozprzestrzeniania się choroby, Komisja Księgi Stadnej bierze pod uwagę rezygnację z przeprowadzenia treningu i próby dzielności w bieżącym roku.

Prosimy o przekazywanie informacji hodowcom oraz śledzenie komunikatów na stronach internetowych PZHK oraz OZHK/WZHK

Wstecz