Aktualności

Obowiązek zgłaszania sprzedaży konia

Obowiązek zgłaszania sprzedaży konia

Kara grzywny 500 zł.

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający (poprzedni właściciel) ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący (nowy właściciel) nabycia konia. Za niedopełnienie formalności (zgłoszenia kupna lub zgłoszenie sprzedaż konia) w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.

W PRZYPADKU WYREJESTROWANIA KONIOWATEGO NALEŻY: 

Wypełnione szczegółowo:

lub

lub

Jeden z wyżej wymienionych dokumentów należy wysłać pocztą, faksem lub dostarczyć do biura DZHK.

 

W związku z  projektem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2019 r. zmniejszającym o 58% (w stosunku do dotychczasowego) dofinansowanie do hodowli koni, za każdą zmianę w rejestrze (np sprzedaż koniowatego)  należy uiścić opłatę (17,50 zł – 1 zmiana) w biurze DZHK lub wpłacić na konto.

Nr. konta: BGŻ S.A. we Wrocławiu 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 z dopiskiem „nazwisko właściciela – sprzedaż – nazwa konia nr paszportu ”

 

Wstecz