Aktualności

Pokaz ogierów -Partynice 16.03.2019

Pokaz ogierów -Partynice 16.03.2019

Zachęcamy do zapoznania się z galeria:

Pauliny Peckiel 

Kataryny Brody    (Publikowanie zdjęć wyłącznie przez przycisk „udostępnij” – kopiowanie zabronione. Zamawianie zdjęć przez PW, e-mail bądź telefonicznie: 694 485 499. UWAGA: dla członków Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni ceny promocyjne. Możliwość umówienia się na sesje hodowlane, plenerowe bądź handlowe wraz z ofertami sprzedaży. Kontakt: 694 485 499)

Patrycja Szymańska 

lista ogierów  zgłoszonych do III Pokazu Ogierów Licencjonowanych.

Do zobaczenia 16 marca !!!

Transmisja prowadzona na żywo 

DZHK informuje, iż Pokaz Ogierów rozpocznie się 16 marca 2019 na Partynicach (Wrocław)   o godzinie 10: 00

 

DODATKOWE  INFORMACJE dla Wystawców 

1.Oznaczone boksy dostępne będą 16.03.2019 r. od godziny 7.00 (stajnie przy halach).

2.Samochody wraz z przyczepami prosimy zaparkować na wyznaczonym miejscu (parking za boksami letnimi ) i pozostawić porządek po swoich pojazdach (sprzęt do uprzątnięcia obornika dostępny w stajniach).

3.Odprawa organizacyjna o godz.9.00 w hali pokazowej (odbiór numerów startowych od godziny 8:30).

4.Prezentujących ogiery prosimy o odpowiedni strój i przygotowanie ogierów.

5.Właściciele ogierów otrzymają katalog wraz z numerami, które należy umieścić z lewej i prawej strony ogłowia.

6.Prezentacja ogiera w ręku: w stój, w kłusie i w galopie luzem / w zaprzęgu / w korytarzu.

7.Po zakończeniu prezentacji odbędzie się dekoracja pamiątkowym flo przy głównej trybunie i przejście energicznym kłusem na drugą część hali.

Zgłaszając konia na wystawę hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, który znajduje się na stronie: www.dzhk.pl i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Dolnośląski Związek Hodowców Koni  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także informacje o wynikach były wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.

 

REGULAMIN  POKAZÓW                                                                                       

ORGANIZATOR: Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice.

DATA: 16.03.2019 r.

MIEJSCE: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice.

  1. W pokazie mogą brać udział ogiery licencjonowane zarejestrowane w polskiej centralnej bazie koniowatych będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.
  2. O rodzaju pokazu decyduje właściciel ogiera ( w ręku lub użytkowy).
  3. Czas przeznaczony na pokaz jednego ogiera to 5-6 minut łącznie z dekoracją pamiątkowym flo.
  4. Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie (harmonogram szczepień ).
  5. Organizatorzy pokazu nie odpowiadają za skradzione mienie i ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania pokazu.
  6. Wpisowe w wysokości 100 zł od zgłoszonego do pokazu ogiera należy uiścić do dnia 28.02.2019 na konto Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu (ul. Olszewskiego 7 , 51-642 Wrocław) :75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 tytułem „nazwa ogiera –pokaz Partynice

 

Zgłoszenia koni na wystawę:

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53 w godzinach 8:00-15:00 lub na adres email: ozhk.wroclaw@interia.plw nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 r. lub wyczerpania limitu miejsc (40).

Potwierdzeniem uczestnictwa w Pokazie Ogierów jest wpłata kwoty 100 zł (do 28.02.2019) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (DZHK , ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – Pokaz Ogierów 2019”.   W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

Wstecz