Wydarzenia

Pokaz ogierów -Partynice

Pokaz ogierów -Partynice

Zachęcamy do zapoznania się z listą ogierów  zgłoszonych do III Pokazu Ogierów Licencjonowanych.

Do zobaczenia 16 marca !!!

DODATKOWE  INFORMACJE dla WYSTAWCÓW: 

Odprawa organizacyjna dla właścicieli ogierów o godz.9.00 w hali pokazowej.

Odbiór numerów startowych możliwy od godz. 8:30.

 

Zgłoszenia koni* na wystawę:

przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53 w godzinach 8:00-15:00 lub na adres email: ozhk.wroclaw@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 r. lub wyczerpania limitu miejsc (40).

REGULAMIN  POKAZÓW                                                                                       

ORGANIZATOR: Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice.

DATA: 16.03.2019 r.

MIEJSCE: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice.

 

Potwierdzeniem uczestnictwa w Pokazie Ogierów jest wpłata kwoty 100 zł (do 28 lutego 2019) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (DZHK , ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – Pokaz Ogierów 2019”.   W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

 

*Zgłaszając konia na wystawę hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Dolnośląski Związek Hodowców Koni  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także informacje o wynikach były wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.