Aktualności

Szkolenie dla kierowców i konwojentów transportujących zwierzęta

Szkolenie dla kierowców i konwojentów transportujących zwierzęta

Zapraszamy członków DZHK na szkolenie dla kierowców i konwojentów transportujących zwierzęta.

OFERTA SZKOLENIOWA ok

TERMIN: 11.05.2019

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Mietkowie, ul. Kolejkowa 28 c

 

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1/200 z dnia 22 grudnia 2004
roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

Kurs jest jednodniowy (około 5 godzin), kończy się egzaminem państwowym przed komisją
powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Licencję potwierdzającą kwalifikacje wydaje
Powiatowy Lekarz Weterynarii bezterminowo i uprawnia ona do transportu zwierząt na terenie całej UE.

Cena regularna szkolenia 400 zł/osoba
Cena dla członków DZHK – 350 zł/osoba

INFORMACJE DODATKOWE:
 Szkolenia prowadzi Inspektor Weterynarii z jedenastoletnim doświadczeniem zawodowym. Obecnie pracuje w
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie na stanowisku: starszy inspektor wet. kierownik zespołu ds. zdrowia i
ochrony zwierząt. Posiada tytuł specjalisty z ,,Higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,” oraz
,,Chorób ryb”.
 Szkolenie może zostać zorganizowane w dogodnym terminie i miejscu
 Nasza firma współpracuje i organizowała już szkolenia dla kierowców między innymi z Lubelskiego, Śląsko –
Opolskiego, Pomorskiego, Rzeszowskiego, Małopolskiego Związku Hodowców Koni, Związku Ptaków Egzotycznych,
Lubelskiego Związku Hodowców Królików, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (teren całego kraju).
 Minimalna ilość uczestników – 20 osób
Z poważaniem
Aleksandra Arasim
Zapraszamy do współpracy:
OMEGA Grzegorz Arasim
ul. Sokola 9 lok. 13, 20 – 336 Lublin
NIP 5391372670, REGON 360188097
Tel. 607 608 733
e-mail: sekretariat@centrumszkoleniowe.net
www.centrumszkoleniowe.net

Wstecz