Aktualności

Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy
W dniu 15.12.2021 r. odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni.
Delegaci wybrali nowy Zarząd
Prezesem DZHK jednogłośnie został wybrany wieloletni hodowca koni rasy śląskiej Dariusz Śmichura, vice-prezesem: Mirosław Górny, skarbnikiem: Roman Drabiński, sekretarzem: Joanna Jurkowska.
Członkowie: Paweł Mazurek, Andrzej Pasternak, Daniel Garstka, Janusz Lawin, Łukasz Ambroży, Michał Jabłoński, Tadeusz Andrys. Z-c członka: Wiesław Apanasewicz, Bogdan Parkitny .
Serdecznie Gratulujemy i liczymy na dobrą współpracę . Bardzo dziękujemy również ustępującemu Zarządowi za zaangażowanie, a szczególne podziękowania kierujemy do naszego byłego Prezesa Pawła Mazurka za dwie kadencje wspólnego działania na rzecz hodowli koni i rozwoju naszego związku
Wstecz