Aktualności

Jesienne przeglądy ogierów 2019

Jesienne przeglądy ogierów 2019

Terminy i miejscowości 

Dolnośląski Związek Hodowców Koni zachęca do zapoznania się z terminarzem przeglądu ogierów wpisanych do ksiąg. Przeglądy będą rozpoczynały się w danym dniu od godziny 8.30 i przebiegały do godzin popołudniowych według podanej kolejności. Jeśli dane o ogierach na punktach są nieaktualne prosimy o natychmiastowe zawiadomienie DZHK (71-321-25-53).

____________________________________________________________

Przypominamy!!!
Bloczki pokryć właściciele ogierów powinni rozliczyć na przeglądach ogierów lub dostarczyć do DZHK Wrocław do 15 grudnia 2019.

Bloczki na stanówkę w 2020 roku będą wysyłane właścicielom ogierów dopiero po spełnieniu następujących warunków:

  • obowiązkowy przegląd hodowlany
  • zdany bloczek pokryć ze stanówki za 2019 rok, przesłany do Związku najpóźniej do dnia 15.12.2019 r.
  • aktualne badanie na nosicielstwo chorób zakaźnych dla ogierów stojących na punktach kopulacyjnych (kryjących obce klacze)

Po otrzymaniu bloczków właściciel zobowiązany jest do odesłania podpisanego oświadczenia

o otrzymanych drukach, w przeciwnym wypadku bloczki będzie można odebrać TYLKO w biurze DZHK.

Tylko ogiery, które spełnią te warunki będą umieszczone w rejestrze i na stronach internetowych PZHK i DZHK oraz dopuszczone do krycia klaczy w programach ochronnych (dotacyjnych).

W przypadku chęci zamieszczenia zdjęć ogierów w katalogu/wykazie ogierów kryjących w 2020 r. prosimy o przekazanie takiej informacji podczas przeglądu ogierów. Gotowe strony należy przesyłać na adres ozhk.wroclaw@interia.pl.

W czasie przeglądów przeprowadzimy dodatkowo opisy koni do paszportów, o czym prosimy poinformować innych właścicieli koni.

UWAGA! Konie mogą być opisywane do paszportu wyłącznie w obecności właściciela.

Wstecz