Hodowla

Boczne logo

Programy ochrony

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!!!

1 listopada – 31 grudnia

termin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla hodowców przystępujących po raz pierwszy do Programu lub do nowej edycji Programu rolnośrodowiskowego

1 stycznia -28 lutego

ostateczny termin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla hodowców już uczestniczących w Programie (kolejny rok)

15 marzec

dzień na który określany jest stan zwierząt w danym roku uczestnictwa w Programie

15 maj

Ostateczny termin zatwierdzenia Wykazów i Umów dotyczących realizacji Programów Ochrony

40 dni

na zgłoszenie do Instytutu zamiany zwierząt oraz 30 kolejnych dni na zgłoszenie faktu zastąpienia do ARiMR

10 dni

na zgłoszenie do ARiMR zdarzenia spowodowanego siłą wyższą