Opłaty

Boczne logo

Opłaty

Uchwała Nr. 1/2023 Prezydium Zarządu PZHK z dnia 5 stycznia 2023 w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez PZHK i OZHK/WZHK.

Płatności można dokonać:

w biurze DZHK (ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław) ,
przelewem bankowym –konto: 10 9584 1021 2003 0303 2857 0001 (Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce)

 

lub przekazem pocztowym (na adres związku lub numer konta)

z dopiskiem :
np
– Jan Kowalski – Nowa Ruda. wydanie zaświadczenia do użytków zielonych,
-Jan Kowalski – Nowa Ruda, zmiana właściciela konia Baśka POL 999670099999 itd.)

 

Uproszczony cennik:

Koszt paszportu dla konia opisanego pod matką ze świadectwem pokrycia  230
Koszt paszportu dla konia opisanego po opuszczeniu gospodarstwa ze św.pokr/inseminacji/DNA
330
Koszt (paszportu) dokumentu zastępczego dla konia bez świadectwa pokrycia
530
Duplikat paszportu
 300
Zarejestr. konia z zagranicznym paszportem
300
Zarejestr. konia z zagranicznym paszportem ze zm.właściciciela 
 
335
Duplikat dokumentu hodowlanego
 
50,00
Dokonanie zmian w rejestrze,(np zmiana właściciela)
35
Słowny i graficzny opis konia 130,00
 Znakowanie konia (wszczepianie CHIPA) 100,00
 +
Opłata za przesyłkę dokumentów pocztą
Licencje/Protokoły/Bloczki
 
7,00
od 1 do 6 Paszportów 10,30
≥ 7 Paszportów
18,30
.
Przegląd selekcyjny źrebięcia rocznego i dwuletniego
5,00
Ocena wartości użytkowej klaczy młodej
40,00
Wpis klaczy do księgi
60,00
Ocena wartości użytkowej klaczy starszej z żrebięciem lub bez źrebięcia
30,00 lub 15,00
Ocena wartości użytkowej ogiera młodego
125,00
Wpis ogiera do księgi
175,00
Ocena wartości użytkowej ogiera starszego
250,00
Wykaz ogierów
20,00
Ryczałt za indywidualny dojazd
1,15/1 km
 
 
 .
Zaświadczenie do ARiMR o zarejestrowanych koniach (email/+ opłata za wysyłkę)
 
0,00
Wysyłka zaświadczenia pocztą
6,80 lub 8,80(priorytet)
 .
1 ” Hodowca i Jeżdziec” (w tym przesyłka listem poleconym)
 
10,30
 .
Wpisowe
50,00
Składka członkowska (od 01.01.2015)
100,00 (w tym prenumerata HiJ)

 Nieopłacenie składki przez kolejne 4 lata, powoduje skreślenie z listy członków!