Hodowla

Regulamin funduszu hodowlanego

Fundusz będzie wykorzystany na nagradzanie:
źrebiąt pod matkami,
roczniaków i dwulatków wszystkich ras,
a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych,
na zorganizowanych przeglądach, na których udało się zgromadzić min. 10 młodych koni danej rasy (m, wikp i sp liczone razem).

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z zasadami i wykorzystania puli premii hodowlanych: