Hodowla

Badania DNA

W Polsce obowiązkową kontrolą pochodzenia objęte są :

  • ogiery wpisywane do ksiąg głównych i rejestrów prowadzonych przez PZHK,
  • klacze wpisywane do ksiąg głównych prowadzonych przez PZHK,

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni/Horse Genetic Markers Laboratory
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań, Poland
tel/fax.: +48 61 848 72 37   
labkonie@up.poznan.pl