Ważne kontakty

Utylizacja zwierząt

Utylizacja Zwierząt 
Lista podmiotów, które od 1 stycznia 2018 r. na podstawie umów z ARiMR świadczą usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich pobierz 

Koszty świadczeń przedstawione przez podmioty są zróżnicowane, dlatego też rolnicy przed zleceniem wykonania usługi powinni zapoznać się z jej kosztem w poszczególnych firmach operujących na terenie danego województwa.

 

Województwo

Podmiot

Całodobowy nr telefonu, pod którym są przyjmowane zgłoszenia od producentów rolnych

telefon

fax

Dolnośląskie Saria Małopolska Sp. z o.o. 12/387 30 65 12/387 30 64
Promarol-Plus Sp. z o.o. 65/549 32 97 65/549 33 33
ZR-P „Farmutil HS” S.A. 67 281 42 61,
16 622 70 52
67 281 42 73,
16 622 79 46
STRUGA S.A.

EKO-STOK Sp. z o.o.

52 351 10 39

86 270 11 47

52 351 25 24

86 271 04 91