Aktualności

Kuce -zmiany w programie

Kuce -zmiany w programie

Procedura przeniesienia kuca z rejestru do wstępnej księgi.

W związku ze wejściem w życie od 1 kwietnia b.r. zmienionego programu księgi kuców, w którym zapisano nowe zasady wpisu ogierów i klaczy do dodatkowej sekcji księgi Wstępnej.

Na wniosek właścicieli ogiery/klacze wpisane do RKKM które spełniają warunki można wpisać do księgi Wstępnej Polskiej księgi Kuców.

  1. Wniosek właściciela ogiera/klaczy do OZHK/WZHK o wpis do sekcji dodatkowej WO/WK Polskiej księgi stadnej kuców;
  2. Zwrot dokumentu wpisu ogiera/klaczy do Rejestru kuców i koni małych;
  3. Kwalifikacja rodowodowa ogiera/klaczy do sekcji dodatkowej WO/WK.
  4. Kwalifikacja na podstawie zdanej próby użytkowości (jeżeli próba wcześniej zdana, nie musi drugi raz zdawać);
  5. Dokonanie ponownej oceny/weryfikacji bonitacji i pomiarów przez uprawnioną osobę do wpisu do Polskiej księgi stadnej kuców.
  6. Pobranie opłaty za wpis do księgi WO/WK.
  7. W bazie danych po nadaniu numeru wpisu podajemy wg wzoru np. 1 W Bl (ex 1 R Bl)
  8. Wydanie „Zaświadczenia o wpisie konia” do WO/WK.

Wstecz