Aktualności

Kwalifikacja klaczy zimn./sztum.

Kwalifikacja klaczy zimn./sztum.

Miejsce-Gorzów Wielkopolski ul. Warszawska 268 (Stadnina Koni Czechówka). Przyjazd koni w piątek 11.10.2019 od godz. 7.00, lub w czwartek 10.10.2019 po wcześniejszym ustaleniu z gospodarzem obiektu Panem Tadeuszem Kodziem tel. 692668423. Liczba boksów/stanowisk ograniczona.  

W aukcji mogą uczestniczyć wyłącznie ogiery i klacze wytypowane i zgłoszone przez OZHK i WZHK, których rodowód został potwierdzony przez Instytut
Lista Klaczy

Przewidywany plan dnia.

8.00 – polowa próba wstępna ogierów

10.00 – pomiary, komisyjna ocena ogierów.

ok.godz. 13.00 ogłoszenie wyników, oraz dekoracja ogierów

13.30 wstępna kwalifikacja klaczy w typie sztumskim.

OPŁATY :

boks/stanowisko 50zł/szt

opłata organizacyjna 50zł/szt w tym :ocena ogiera, wstępna kwalif. klaczy, (grochówka)

ogiery polowa próba wstępna 25zł/szt

Właściciele zgłoszonych koni muszą mieć podpisaną umowę z rodzimym Związkiem na ocenę koni oraz wypełnione oświadczenie MŚP.

Wstecz