Aktualności

Kwalifikacja ogierów-ZT Książ

Kwalifikacja ogierów-ZT Książ

Wyniki kwalifikacji

Przyjazd ogierów w dniu 10.09.2019 (wtorek) możliwy jest tylko w godzinach 16.00-20.00, a 11.09.2019 (środa) w godzinach 7.00-13.00.
Zgodnie z zaleceniem weterynaryjnym z dnia 20.08.2019 r. bez badania klinicznego przeprowadzonego przez lekarza weterynarii oddelegowanego przez Stado Ogierów Książ, żaden koń nie zostanie wpuszczony na teren stajni.
Zwracamy się również z prośbą, aby koni które pozytywnie przeszły badanie weterynaryjne nie wyprowadzać poza bramę główną.

Jednocześnie informujemy, że podczas trwania kwalifikacji nie ma możliwości wjazdu na teren Stada

11 – 12 września 2019 r. odbędzie się kwalifikacji ogierów rasy śląskiej.

Regulamin 

Katalog ogierów

Jednocześnie przypominamy, iż w związku ze zmianą terminu kwalifikacji ulega również zmianie termin opłaty kwalifikacyjnej. Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 30 sierpnia 2019 r.opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 400 zł w przypadku mikro‑, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 800 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw za każdego ogiera zgłoszonego do ZT. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do ZT”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana.

UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 30 sierpnia 2019 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 800 zł w przypadku mikro‑, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 1600 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw i musi być wpłacona najpóźniej do 6 września 2019 r. do godz. 14:00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane.
Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji.

Program kwalifikacji ogierów do treningu w ZT Książ 2019

11 września (środa) – godz. 13:00

 1. Identyfikacja, badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia (w tym sprawdzenie szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym) oraz zmierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary).

12 września (czwartek) – godz. 8:00

 1. Prezentacja w ręku
  Ogiery oceniane będą przez Komisję na płycie w pozycji „stój” oraz w ruchu (stęp, kłus) na trójkącie. Aby ogier został zakwalifikowany do treningu musi zostać zbonitowany na minimum 78 pkt.
 2. Sprawdzenie stopnia przygotowania ogiera do pracy w zaprzęgu – po zakończeniu oceny na płycie, w przypadku złych warunków pogodowych oprzęganie odbędzie się na hali
  Ogier musi dać zaprząc się do bryczki przez nie więcej niż 3 osoby, po czym ruszyć stępem, kłusem i zatrzymać się. Ogier bez oporu musi cofnąć się między dyszelki, podciąganie pojazdu jednokonnego w kierunku ogiera jest niedopuszczalne. Ocenie pracy w zaprzęgu poddawane są tylko te ogiery, których eksterier został pozytywnie oceniony przez Komisję.
  Podczas prezentacji w ręku oraz kwalifikacji w zaprzęgu dopuszczone jest wędzidło grube, dwuczęściowe.
  Ogier bez oporów musi podawać wszystkie nogi.
  Sprawdzenia stopnia przygotowania ogiera dokonuje Kierownik Zakładu w obecności członka Komisji.

UWAGA!
Ogier, który nie spełnia któregoś z ww. wymogów, nie będzie przyjęty do Zakładu Treningowego.

Wstecz