Paszporty-Rejestracja

Boczne logo

Paszporty zagraniczne

Konie z zagranicznymi paszportami, o ile po­sia­da­ją paszporty zgodne z wy­ma­ga­nia­mi Ustawy, zachowują te paszporty jako obo­wią­zu­ją­ce, ale muszą być zarejestrowane w polskiej bazie koniowatych w terminie 1 miesiąca od przywozu konia do Polski lub otrzymania paszportu zagranicznego (w przypadku koni urodzonych w Polsce)

W tym celu należy dostarczyć do biura DZHK: (aktualizacja 11.09.2018)

– zgłoszenie koniowatego do rejestru  pobierz i wypełnij

– oryginalny dokument identyfikacyjny

 

Po otrzymaniu dokumentów pracownik DZHK Wrocław skontaktuje się z Państwem w ciągu miesiąca w celu zidentyfikowania koniowatego.

W przypadku „koni rzeźnych” paszporty zostaną zarejestrowane w Rejestrze Koniowatych i przekazane do CBDK (aktualizacja bazy: wtorki i piątki).

 

W przypadku koni importowanych bez paszportu, dokument wystawia Związek Hodowców Koni na którego terenie znajduje się koniowaty.