Paszporty-Rejestracja

Boczne logo

Paszporty zagraniczne

Konie z zagranicznymi paszportami, o ile po­sia­da­ją paszporty zgodne z wy­ma­ga­nia­mi Ustawy, zarachowują te paszporty jako obo­wią­zu­ją­ce, ale muszą być zarejestrowane w polskiej bazie koniowatych w terminie 1 miesiąca od przywozu konia do Polski lub otrzymania paszportu zagranicznego (w przypadku koni urodzonych w Polsce)

W tym celu należy dostarczyć do biura DZHK:

– zgłoszenie koniowatego do rejestru  online

– oryginalny dokument identyfikacyjny

– tłumaczenie na język polski sekcji I dokumentu identyfikacyjnego przez tłumacza przysięgłego

Po otrzymaniu dokumentów pracownik DZHK Wrocław skontaktuje się z Państwem w ciągu miesiąca w celu zidentyfikowania koniowatego.

 

 

W przypadku koni importowanych bez paszportu, dokument wystawia Związek Hodowców Koni na którego terenie znajduje się koniowaty.