Paszporty-Rejestracja

Boczne logo

Paszporty zagraniczne

Konie z zagranicznymi paszportami, które NIE ZOSTAŁY zarejestrowane w POLSCE  (przez PZHK/DZHK/OZHK .. ok) o ile po­sia­da­ją paszporty zgodne z wy­ma­ga­nia­mi Ustawy, zachowują te paszporty jako obo­wią­zu­ją­ce, ale muszą być zarejestrowane w polskiej bazie koniowatych w terminie 1 miesiąca od przywozu konia do Polski lub otrzymania paszportu zagranicznego (w przypadku koni urodzonych w Polsce)

W tym celu należy dostarczyć do biura DZHK: (aktualizacja 01.04.2019)

– druk : zgłoszenie koniowatego z zagranicznym paszportem do rejestru  pobierz i wypełnij

– oryginalny dokument identyfikacyjny/paszport

– oświadczenie zmiany właściciela koniowatego* pobierz i wypełnij

*w przypadku jeśli nowy właściciel nie jest wpisany (przez właściwą Instytucję) w dokumencie identyfikacyjnym/paszporcie

Po otrzymaniu dokumentów pracownik DZHK Wrocław skontaktuje się z Państwem w ciągu miesiąca w celu zidentyfikowania koniowatego (w terminie do 30 dni).

W przypadku koni przeznaczonych do uboju paszporty zostaną zarejestrowane w Rejestrze Koniowatych i przekazane do CBDK (aktualizacja bazy: wtorki i piątki).

Konie z zagranicznymi paszportami, które ZOSTAŁY zarejestrowane w POLSCE   (przez następujące Związki : PZHK/DZHK/OZHK .. ok: należy dokonać jedynie zmiany właściciela. Więcej informacji  ok