Wydarzenia

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Wystawa ma na celu zaprezentować i promować chów i hodowlę zwierząt gospodarskich na Dolnym Śląsku oraz innowacyjne rozwiązania stosowane w produkcji zwierzęcej.

Regulamin

Lista koni

Zgłoszenia koni na wystawę:

Zgłoszenia koni (rasa kuce: klacze powyżej 3 lat; rasa śląska: klacze powyżej 3 lat) przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r. lub wyczerpaniu limitu miejsc (max 12 koni).

Zgłaszając konia na wystawę hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, który znajduje się na stronie: www.dzhk.pl i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Dolnośląski Związek Hodowców Koni  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także informacje o wynikach były wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.