Paszporty-Rejestracja

Boczne logo

Zmiana właściciela

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający (poprzedni właściciel) ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący (nowy właściciel) nabycia konia. Za niedopełnienie formalności w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.

Na podstawie umowy kupna-sprzedaży ok lub w przypadku braku w/w dokumentu – wymagane jest zgłoszenie zmiany właściciela ok koniowatego – w paszporcie dokonywana jest wówczas zmiana właściciela.
Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni.
W przypadku współwłasności, współwłaściciele wskazują jedną osobę odpowiedzialną za konia, którą należy wpisać do paszportu. Poprzedni właściciel może przesłać na adres odpowiedniego DZHK zgłoszenie zmiany właściciela w celu wyrejestrowania konia.

 

W związku z licznymi zapytaniami informujemy że kupując konia spoza województwa DOLNOŚLĄSKIEGO lub mieszkając w innej części Polski mogą Państwo przesłać paszport wraz z dokumentami do przerejestrowania do DZHK.

 

ABY PRZEREJESTROWAĆ KONIOWATEGO NALEŻY:

Wypełnione szczegółowo:

lub

wraz z paszportem należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura DZHK.

Informacje tam wpisane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu sprzedającego i kupującego) podpisuje nowy właściciel (kupujący) i poprzedni właściciel (sprzedający). W przypadku braku podpisów nowego i poprzedniego właściciela – koń nie zostanie przerejestrowany

W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

Za przerejestrowanie koniowatego opłatę (17,50 zł – 1 zmiana) można uiścić w biurze DZHK lub wpłacić na konto.

Nr. konta: BGŻ S.A. we Wrocławiu 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 z dopiskiem „nazwisko nowego właściciela – opłata za zmianę właściciela – nazwa konia nr paszportu ”
np. Jan Kowalski – opłata za zmianę właściciela konia – Baśka POL 999 67 99999 99

 

Opłata za odesłanie dokumentów pocztą

+

opłata za 1 zmianę * ilość sztuk
1 – 4 Paszportów

7,80

17,50 x ilość paszportów
5-9 Paszportów

8,50

17,50 x ilość paszportów

 

 

W PRZYPADKU WYREJESTROWANIA KONIOWATEGO NALEŻY: 

Wypełnione szczegółowo:

lub

lub

Jeden z wyżej wymienionych dokumentów należy wysłać pocztą, faksem lub dostarczyć do biura DZHK.

 

 

DZHK we Wrocławiu nie pobiera żadnych opłat za wyrejestrowanie konia !!!