Aktualności

Zmiana cennika opłat

Zmiana cennika opłat

Wszystkich hodowców i właścicieli koni prosimy o zapoznanie się z załączonym cennikiem opłat dotyczącym Uchwały Nr. 7/2019 Prezydium PZHK z dnia 8 marca 2019 w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez PZHK i OZHK/WZHK, która wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia br. Wprowadzenie nowej Uchwały wynika z dostosowania programów hodowli do nowych przepisów UE.

 

 

Wprowadzone zostają m.in. opłaty za następujące czynności:

-)uznanie jako hodowlanego konia, którego pochodzenie po obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg uznano na podstawie badań markerów genetycznych DNA -1000 zł
-) zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym w celu uznania za konia hodowlanego
-)zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym koni niehodowlanych…..

 

W związku ze zmianą cennika Poczty Polskiej informujemy, iż: 

Opłata za odesłanie dokumentów pocztą wynosi następująco:

Licencje, zaświadczenia, itp… – 5,90 zł

od 1 do 7 Paszportów – 8,90 zł

od 8 paszportów – 18,20 zł

np koszt zmiany właściciela w 1 paszporcie i odesłanie paszportu do nowego właściciela: 26,40

 

Płatności można dokonać:

w biurze DZHK (ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław) ,

przelewem bankowym – numer konta: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 lub

przekazem pocztowym (na adres związku lub numer konta)

 

Wstecz