Aktualności

Przeglądy ogierów 2021 – terminy

Przeglądy ogierów 2021 – terminy

Terminy i miejscowości

Terminy przeglądów ⇒

Przeglądy odbywają się od godz. 8.30 do godzin popołudniowych wg podanej kolejności, a w dniach kiedy daty się powtarzają będą przeprowadzane przez dwie osoby (kolor czarny- Beata Kapica, kolor niebieski – Krzysztof Wawrzynów)

Dolnośląski Związek Hodowców Koni zachęca do zapoznania się z terminarzem przeglądu ogierów wpisanych do ksiąg. Przeglądy będą rozpoczynały się w danym dniu od godziny 8.30 i przebiegały do godzin popołudniowych według podanej kolejności. Jeśli dane o ogierach na punktach są nieaktualne prosimy o natychmiastowe zawiadomienie DZHK (71-321-25-53).

____________________________________________________________

Przypominamy!!!
Bloczki pokryć właściciele ogierów powinni rozliczyć na przeglądach ogierów lub dostarczyć do DZHK Wrocław

do 15 grudnia 2021.

Bloczki na stanówkę w 2022 roku będą wysyłane właścicielom ogierów dopiero po spełnieniu następujących warunków:

  • obowiązkowy przegląd hodowlany
  • zdany bloczek pokryć ze stanówki za 2021 rok, przesłany do Związku najpóźniej do dnia 15.12.2021 r.
  • aktualne badanie na nosicielstwo chorób zakaźnych dla ogierów stojących na punktach kopulacyjnych (kryjących obce klacze)

Po otrzymaniu bloczków właściciel zobowiązany jest do odesłania podpisanego oświadczenia o otrzymanych drukach,

w przeciwnym wypadku bloczki będzie można odebrać TYLKO w biurze DZHK.

Tylko ogiery, które spełnią te warunki będą umieszczone w rejestrze i na stronach internetowych PZHK i DZHK oraz dopuszczone do krycia klaczy w programach ochronnych (dotacyjnych).

W przypadku chęci zamieszczenia zdjęć ogierów w katalogu/wykazie ogierów kryjących w 2022 r. prosimy o przekazanie takiej informacji podczas przeglądu ogierów. Gotowe strony należy przesyłać na adres ozhk.wroclaw@interia.pl.

W czasie przeglądów przeprowadzimy dodatkowo opisy koni do paszportów.

UWAGA! Konie mogą być opisywane do paszportu wyłącznie w obecności właściciela.

Wstecz