Aktualności

DOLNOŚLĄSKA AMATORSKA LIGA ZAPRZĘGOWA DALZ 2017

DOLNOŚLĄSKA AMATORSKA LIGA ZAPRZĘGOWA DALZ 2017

III ELIMINACJA – 30.09.2017 – STAJNIA AGRO-PODKÓWKA ŚWIDNIK

 

Do pobrania:  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Cel imprezy:
*promocja i rozpowszechnienie dyscypliny sportu jakim jest powożenie zaprzęgami, jako formy aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych
*ocena i weryfikacja wartości użytkowej koni rasy śląskiej i nie tylko
*propagowanie prywatnej hodowli koni ze szczególnym uwzględnieniem rasy konia śląskiego
*zachęta do dobrego przygotowania i wyszkolenia koni zaprzęgowych
*pobudzenie konkurencji i współzawodnictwa między hodowcami Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu
*spotkanie integracyjne i towarzyskie połączone z wymianą doświadczeń

2. Ranga imprezy:
liga amatorska – ujeżdżenie, maraton, konkurs zręczności powożenia

3. Organizator:
KUBAŃSKIE Driving Team – Karolina, tel. 663 924 159
Justyna, tel. 507 079 862
Stajnia AGRO-PODKÓWKA Anna i Tomasz Stelmach, tel. 503 021 427

4. Miejsce imprezy: Agroturystyka „Podkówka”, Świdnik 62, 58-410 Marciszów k/Bolkowa

 II. WARUNKI TECHNICZNE
1. Termin imprezy – 30.09.2017 – sobota
2. Sędzia Główny: Czesław Konieczny
3. Gospodarz toru: Czesław Konieczny
4. Klasyfikacja wg kategorii:
duże konie – singiel
duże konie – pary
kuce – singiel

UWAGA!!! Minimalna ilość zaprzęgów w danej kategorii – 3 – w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wg własnego uznania

5. Program imprezy:
08:45-09:30 – Rejestracja uczestników
09:30-10:15 – Odprawa techniczna
10:55 – Oficjalne rozpoczęcie
11:00-13:00 – Ujeżdżenie – Program wg załącznika nr 3 do Regulaminu DALZ, czworobok 50m x 25m
14:00-16:00 – Maraton + Konkurs Zręczności Powożenia
16:30-17:00 – Ogłoszenie wyników III Eliminacji DALZ 2017, dekoracja, wręczenie nagród, runda honorowa

6. Podłoże: hipodrom – trawiasto-ziemiste, rozprężalnia – trawiaste i piaszczyste

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń wstępnych: 22.09.2017
Termin zgłoszeń ostatecznych: 27.09.2017 (prosimy o terminowe zgłoszenia)
zgłoszenie w dniu imprezy podczas rejestracji – dodatkowa opłata 100 zł

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do propozycji) prosimy wysyłać na adres:
dalz.zawody@wp.pl

2. Warunki finansowe:
Wpisowe: 100 zł od zaprzęgu płatne podczas rejestracji w BIURZE ORGANIZATORA
Boksy – 50 zł/konia – ilość ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator udostępnia boksy przed imprezą za dodatkową opłatą 50 zł/konia/dobę
Istnieje możliwość zakupienia siania – informacja na miejscu
Pasza we własnym zakresie

3. Badania lekarskie i oświadczenia:
Uczestników obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej. Organizator rekomenduje powożącym i luzakom, zwłaszcza niepełnoletnim, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawianie sportów jeździeckich. Dodatkowo przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w imprezie (załącznik nr 2 do Regulaminu DALZ 2016)

4. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Noclegi – 50 zł/dobę/osoby – rezerwacja u Organizatora – Tomek Stelmach, tel. 503 021 427
Wyżywienie – we własnym zakresie lub na miejscu u Organizatora – śniadanie 15 zł/osoby, obiadokolacja 30 zł/osoby

IV. NAGRODY
Dla Zwycięzców: medale, floo, nagrody rzeczowe
Dla pozostałych zawodników: floo

V. INNE
1. Ograniczenia odpowiedzialności:
* Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestników i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Uczestnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest ubezpieczenie uczestników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń losowych na czas udziału w imprezie.
* Powożący oraz luzak nie mający 18 lat – wymagana pisemna zgoda rodziców, opiekunów do udziału w imprezie – załącznik nr 2 do Regulaminu DALZ
* Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach imprezy

2. Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

Wstecz