Aktualności

Kwalifikacja ogierów-opłata do 04.07.2022

Kwalifikacja ogierów-opłata do 04.07.2022
❗️❗️❗️ UWAGA ❗️❗️❗️

Dzień I

  • godz. 7:00-11:00 – zwózka ogierów, kontrola szczepień w paszporcie hodowlanym przez lekarza weterynarii w trakcie wjazdu na teren obiektu pojazdu transportującego konie – koperty tuż za bramą wjazdową
  • od godz. 8:00 – badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia – u każdego ogiera w boksie
  • godz. 8:30 – wydawanie pakietów i pobieranie opłaty antydopingowej (5 zł)
  • godz. 10:00 – obowiązkowa odprawa z właścicielami ogierów przed stajniami
  • godz. 11:00 – identyfikacja przez komisję i zmierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary) w korytarzu małej stajni – kolejność ogierów zgodna z katalogiem, ogiera należy przedstawić z paszportem, po zakończeniu badania przez lekarza weterynarii
  • godz. 14:00 – ocena ruchu i postawy kończyn na twardej nawierzchni – na krótkiej ścianie pod halą
  • po zakończeniu oceny – odprawa przed II dniem i przejście trasy przemarszu ogierów na rozprężalnię i plac pokazowy

Dzień II

  • godz. 9:00 – prezentacja ogierów w ręku na placu pokazowym – ogiery prezentowane będą stawkami według rodów, a następnie oceniane będą przez komisję sędziowską na płycie w pozycji „stój” oraz w ruchu (stęp, kłus) na trójkącie. Wyniki kwalifikacji podawane będą do publicznej wiadomości po zakończeniu oceny każdej stawki.

Uwaga! Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie

—————————————————————-
Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej do polowej próby zaprzęgowej ogierów❗️
TERMIN OPŁATY KWALIFIKACYJNEJ 4 lipca 2022 r. (PONIEDZIAŁEK) ❗️
Przypominamy że właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 4 lipca 2022 r. opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 400 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 800 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw za każdego ogiera zgłoszonego do polowej próby zaprzęgowej. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do polowej próby zaprzęgowej”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata nie będzie zwracana.
UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 4 lipca
2022 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 800 zł w przypadku mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw oraz 1600 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw i musi być wpłacona najpóźniej do 14 lipca 2022 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty).
Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem kwalifikacji do polowej zaprzęgowej próby dzielności ogierów rasy śląskiej oraz innych ras szlachetnych w 2022 roku.
Wstecz