Aktualności

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej ZT Książ 7-8.08.2017

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej ZT Książ 7-8.08.2017

Przypominamy , żeWłaściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2017 r.

 

 

Terminy kwalifikacji 

Ogiery śląskie (trening zaprzęgowy) ZT Książ 7-8.08.

 

Zgłoszenia i opłaty

Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2017 r. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do ZT bezpośrednio od właścicieli. Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 24 lipca 2017 r. opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 200 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 400 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw za każdego ogiera zgłoszonego do ZT. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do ZT”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana. UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 24 lipca 2017 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 400 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 800 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw i musi być wpłacona najpóźniej do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Wiek ogierów Do treningu kwalifikowane są ogiery 2-letnie, urodzone do 31 maja 2015 r. Ogiery urodzone po 1 czerwca zdają próbę dzielności w roku następnym bez obniżania wyniku. Ogiery starsze, które z różnych przyczyn nie zdawały próby we właściwym terminie, mogą do niej przystąpić do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 5 lat.

 

 

Zdrowie

Ogiery muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 1. szczepienia bazowe: o pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień o drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia 2. szczepienie przypominające: o co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu); o żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację. W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem ogiera do ZT. Przybywające do ZT ogiery, mimo braku widocznych zmian skórnych, mogą być nosicielami np. grzybicy i pomimo przestrzegania zasad higieny przez organizatora treningu osobniki mniej odporne mogą zachorować i zostać czasowo wycofane z pracy, co odbije się na wyniku próby dzielności. Dlatego zalecamy, aby przybywające na kwalifikacje ogiery zostały uodpornione na tę chorobę za pomocą szczepienia przeciw grzybicy (podobna zasada obowiązuje np. w Niemczech). W czasie kwalifikacji ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Komisja w porozumieniu z lekarzem weterynarii PZHK ma prawo skierować ogiera na badania antydopingowe. Kierownik Zakładu ma prawo do 18 dnia po kwalifikacji wycofać ogiera z treningu, gdy jego zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony pisemnie właściciel oraz PZHK. Uwaga!!! Na każdym etapie kwalifikacji i treningu wykluczone zostaną ogiery, u których stwierdzi się występowanie następujących wad: łykawość, wartogłowienie, ślepota miesięczna oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowa budowa szczęki – zgryz karpiowaty lub zgryz szczupaczy, jedno- lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani).

 

więcej:

http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Stacjonarny-trening-zaprzęgowy-ogierów-2017.pdf

Wstecz