Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami 12.08.2017 – Rybnica