Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami 21.08.2016 – Rybnica