Aktualności

Próba dzielności ogierów wlkp/m

Próba dzielności ogierów wlkp/m

W dniach 11-12 października na terenie ośrodka „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w Klikowej k. Tarnowa odbędzie się próba dzielności ogierów ras wielkopolskiej i małopolskiej urodzonych w 2018 i 2017 r., po zaprzęgowym zakładzie treningowym, przeprowadzonym w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”.

Właścicieli prosimy o przestrzeganie obowiązujących zaleceń Ministra Zdrowia w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (dystans, zasłanianie ust i nosa maseczką, częste mycie rąk i ich dezynfekcja). W związku z sytuacją sanitarno-epidemiczną próba zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bez udziału publiczności.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w warunkach imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

Szczegółowy program próby dzielności zostanie podany w terminie późniejszym.

Wstecz