Aktualności

Święto Konia 2022–lista rezerwowa

Święto Konia 2022–lista rezerwowa

Przypominamy, iż potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłacenie kwoty 150 zł  – do 24 kwietnia 2022 od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (DZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – „Święto Konia 2022”. Przypominamy że brak wpłaty wpisowego jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Wystawie i przyjęciu zgłoszonych koni będących na liście rezerwowej. W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 koni przez danego hodowcę. Nadliczbowe zgłoszenia trafią na listę rezerwową i będą w razie braków uzupełniały listę podstawową koni.

W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg  prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

Wstecz