Aktualności

Święto Konia – Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras -21.05.2017 -Siedlec Trzebnicki

Święto Konia – Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras -21.05.2017 -Siedlec Trzebnicki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z Ogólnopolskiej Wystawy Młodzieży Hodowlanej różnych ras, która odbyła się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim.

WYNIKI

_________________________________________________________________

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamiają, iż Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych), odbędzie się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim.

 

Regulamin

Lista koni (ZAMKNIĘTA- istnieje możliwość wpisania konia na listę rezerwową) – wszystkie zmiany prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 723 669 570

POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA jest uiszczenie WPISOWEGO do 4.05.2017

  aktualizacja 16.05.2017

NR kat. Nazwisko i Imię wł. Nazwa WPISOWE Rocznik-rasa Data ur.  urodzenia
ŚLĄSKIE KLACZE – 2014
1 Szydełko Tadeusz INA   100 2014 śl. 2014/09/30
2 Baran Tadeusz PEPSI  100 2014 śl. 2014/04/11
3 Paszyński Dominik BONA  100 2014 śl. 2014/03/04
4 Szydełko Tadeusz WENERA   100 2014 śl. 2014/02/17
5 Garstka Daniel TAJGA 100 2014 śl. 2014/02/16
6 Paczkowski Henryk HARFA 100 2014 śl 2014/02/15
ŚLĄSKIE KLACZKI – 2015
1 Paczkowski Andrzej BARCELONA  100 2015 śl 2015/05/15
2 Frej Rafał -KL ROMANTICA  100 2015 śl. 2015/04/27
3 Rosiewicz Adam ARIWA  100 2015 śl. 2015/04/20
4 Byk Kazimierz RUANDA  100 2015 śl. 2015/04/04
5 Paczkowski Henryk WALENTYNKA  100 2015 śl 2015/03/24
6 Gidzińska Joanna LEJDI  100 2015 śl. 2015/03/17
7 Kosiński Bolesław ZG HERA   100 2015 śl. 2015/01/19
8 Cieślak Tadeusz -LD DAGLEZ  100 2015 śl. 2015/01/09
9 Zygnerski Jarosław PIANKA  100 2015 śl. 2015/01/02
ŚLĄSKIE KLACZKI – 2016
1 Baran Tadeusz LUMENA  100 2016 śl. 2016/05/26
2 Prusiewicz Przemysław DAJANA-P  100 2016 śl 2016/05/14
3 Rosiewicz Adam ENERGIA-R  100 2016 śl. 2016/03/16
4 Górny Mirosław ANTARA-G  100 2016 śl. 2016/03/05
5 Andrys Tadeusz WENUS-PH 100 2016 śl. 2016/03/03
6 Gonet Magdalen BOLONIA 100 2016 śl. 2016/02/27
7 Reptak Grzegorz BURLESKA   100 2016 śl 2016/01/22
8 Paczkowski Andrzej LISA  100 2016 śl 2016/01/07
9 Śmichura Dariusz LA-BYLINA Ś org. 2016 śl 2016/01/10
10 Garstka Daniel PERSJA-B 100 2016 śl. 2016/01/05
11 Cieślak Tadeusz -LD PRIMA  100 2016 śl. 2016/01/05
ŚLĄSKIE OGIERKI – 2016
1 Brzana Karol EMPAIER  100 2016 śl. ogierek 2016/05/24
2 Grycz Czesława KT MUSIMON G 100 2016 śl. ogierek 2016/05/09
3 Giertuga Kinga RODOS 100 2016 śl. ogierek 2016/04/30
4 Baran Tadeusz BASTER  100 2016 śl. ogierek 2016/04/24
5 Frej Rafał -KL AMARETTO  100 2016 śl. ogierek 2016/04/08
6 Piecyk Paulina ROLEX P  100 2016 śl. ogierek 2016/04/01
7 Kasperowicz Adam IWAROL  100 2016 śl. ogierek 2016/03/29
8 Gidzińska Joanna LATINO  100 2016 śl. ogierek 2016/03/28
9 Gidzińska Joanna BOSTON  100 2016 śl. ogierek 2016/03/23
10 Andrys Tadeusz GOLJAT 100 2016 śl. ogierek 2016/03/21
11 Kasperowicz Adam INAR  100 2016 śl. ogierek 2016/03/12
12 Kosiński Bolesław ZG HERB   100 2016 śl. ogierek 2016/03/09
13 Baran Tadeusz PARYS  100 2016 śl. ogierek 2016/03/04
14 Ochap Alina LOYD  100 2016 śl. ogierek 2016/02/26
15 Byk Kazimierz RIO GRANDE  100 2016 śl. ogierek 2016/02/19
16 Prusiewicz Przemysław BANKIER P  100 2016 śl. ogierek 2016/02/17
17 Śmichura Dariusz BERTUS  org. 2016 śl. ogierek 2016/02/02
18 Grabowski Bartłomiej MARGUS  100 2016 śl. ogierek 2016/02/02
KONIE SZLACHETNE –SP M WLKP
1 Ogórek Kamil-KT SILVANO-G  100 sp 2016 ogierek 2016/05/20
2 Jaskulska Justyna PN LUXURIA J   100 wlkp 2016 2016/05/13
3 Kosiński Wojciech ZG GGZG M-KOMANDOR   100 sp 2016 ogierek 2016/04/28
4 Goździk Katarzyna CZADOR   100 m 2016 ogierek 2016/02/11
5 Jaskulska Justyna PN ZAIRA J   100 sp 2016 2016/03/30
6 Prusiewicz Przemysław EUROPA P 100 wlkp 2016 2016/03/22
7 Jaskulski Konrad PN CLEO   100 sp 2015 2015/03/30
8 Ogórek Kamil-KT NALYNETTE  100 sp 2014 2014/04/23
KONIE ZIMNOKRWISTE – KLACZKI 2016
1 Borecki Edward SAWA  100 z 2016 2016/09/07
2 Korbas Wojciech GRACJA z 2016 2016/05/31
3 Olejniczak Anna GRACJA  100 z 2016 2016/04/23
4 Niedzielski Zbigniew ŁENDY z 2016 2016/01/29

 

Informacja dla wystawców:

-Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. lub wyczerpania puli miejsc.

-Potwierdzeniem uczestnictwa na Wystawie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 4 maja 2017) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – „Wystawa Siedlec 2017”. W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

-W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

 

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w niedzielę

-odbiór numerów startowych – niedziela 9:00-9:30 – po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570)

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień ); konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

– nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

Wstecz