Aktualności

Szczepienia: grypa koni

Szczepienia: grypa koni

Konie biorące udział w zawodach,wystawach muszą posiadać paszport konia z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie.

Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż w nadchodzącym roku szczególna uwaga zostanie zwrócona na szczepienia przeciwko grypie.

Brak szczepień, bądź jakiekolwiek nieprawidłowości spowodują niedopuszczenie koni do startowania w zawodach, wystawach, zakładach treningowych(…).

 

 Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni 

Szczepienie podstawowe

 • Pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień.
 • Drugie szczepienie – pomiędzy 21 a 92 dniem od pierwszego szczepienia.

Szczepienie przypominające

 • Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7 –go miesiąca od
  drugiego szczepienia podstawowego;
 • Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią
  szczepienie bazowe;
 • Kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku;
 • Każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami,
  wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
 • Koń, który uczestniczy w zawodach/wystawach/ po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w
  paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
 • Każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone
  podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.
Wstecz