Szkolenie- Przygotowanie do imprez hodowlanych i prezentacja koni