Aktualności

XVI Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej

XVI Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej

Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbędzie się 28 sierpnia 2022 r. (niedziela) w Ośrodku Jeździeckim – Biały Las -Stajnia Przybylscy

Zgłoszenia koni na wystawę:

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2022 r. lub wyczerpaniu limitu miejsc

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 koni przez danego hodowcę. Nadliczbowe zgłoszenia trafią na listę rezerwową i będą w razie braków uzupełniały listę podstawową koni.

Zgłaszając konia na wystawę hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem , który znajduje się na stronie: www.dzhk.pl i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Dolnośląski Związek Hodowców Koni  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także informacje o wynikach były wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata kwoty 150 zł (do 25 lipca 2022) od zgłoszonego konia na konto organizatora:  10 9584 1021 2003 0303 2857 0001 (Uwaga nowy numer konta!!! – DZHK , ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – Czempionat 2022”.   W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

Wstecz