ZASADNICZA PRÓBA DZIELNOŚCI KLACZY RASY KONIK POLSKI – 7 .10.2023