Często zadawane pytania

W PRZYPADKU WYREJESTROWANIA KONIOWATEGO NALEŻY: 

Wypełnione szczegółowo:

lub

lub

Jeden z wyżej wymienionych dokumentów należy wysłać pocztą, faksem lub dostarczyć do biura DZHK.

DZHK we Wrocławiu nie pobiera żadnych opłat za wyrejestrowanie konia !!!