Aktualności

Pokaz ogierów hodowlanych-Partynice 07.03.2020

Pokaz ogierów hodowlanych-Partynice 07.03.2020

DZHK informuje, iż Pokaz Ogierów Hodowlanych rozpocznie się 7 marca 2020 na Partynicach (Wrocław)   o godzinie 10: 00

Zgłoszenia koni na wystawę:

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53 w godzinach 8:00-15:00 lub na adres email: ozhk.wroclaw@interia.plw nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2020 r. lub wyczerpania limitu miejsc (40).

Potwierdzeniem uczestnictwa w Pokazie Ogierów jest wpłata wpisowego w wysokości 150 zł (do 21.02.2020) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (DZHK , ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – Pokaz Ogierów 2020”.   W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

REGULAMIN  POKAZÓW                                                                                       

ORGANIZATOR: Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice.

DATA: 7.03.2020 r. (SOBOTA)

MIEJSCE: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice.

  1. W pokazie mogą brać udział ogiery hodowlane wpisane do ksiąg zarejestrowane w polskiej centralnej bazie koniowatych będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.
  2. O rodzaju pokazu decyduje właściciel ogiera ( w ręku lub użytkowy).
  3. Czas przeznaczony na pokaz jednego ogiera to 5-6 minut łącznie z dekoracją pamiątkowym flo.
  4. Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie (harmonogram szczepień ).
  5. Organizatorzy pokazu nie odpowiadają za skradzione mienie i ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania pokazu.
  6. Wpisowe w wysokości 150 zł od zgłoszonego do pokazu ogiera należy uiścić do dnia 21.02.2020 na konto Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu (ul. Olszewskiego 7 , 51-642 Wrocław) :75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 tytułem „nazwa ogiera –pokaz Partynice

DODATKOWE  INFORMACJE dla Wystawców 

1.Oznaczone boksy dostępne będą 7.03.2020 r. od godziny 7.00 (stajnie przy halach).

2.Samochody wraz z przyczepami prosimy zaparkować na wyznaczonym miejscu (parking za boksami letnimi ) i pozostawić porządek po swoich pojazdach (sprzęt do uprzątnięcia obornika dostępny w stajniach).

3.Odprawa organizacyjna o godz.9.00 w hali pokazowej (odbiór numerów startowych od godziny 8:30).

4.Prezentujących ogiery prosimy o odpowiedni strój i przygotowanie ogierów.

5.Właściciele ogierów otrzymają katalog wraz z numerami, które należy umieścić z lewej i prawej strony ogłowia.

6.Prezentacja ogiera w ręku: w stój, w kłusie i w galopie luzem / w zaprzęgu / w korytarzu.

7.Po zakończeniu prezentacji odbędzie się dekoracja pamiątkowym flo przy głównej trybunie i przejście energicznym kłusem na drugą część hali.

Zgłaszając konia na wystawę hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, który znajduje się na stronie: www.dzhk.pl i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Dolnośląski Związek Hodowców Koni  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także informacje o wynikach były wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.

Wstecz