Wydarzenia

Święto Konia – Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej

Święto Konia – Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej

Zachęcany do zapoznania się z listą koni..

Galeria 1, 2

Wyniki 

Uaktualniona Lista Koni 

Z przyjemnością informujemy, że mimo początkowych perturbacji znamy już datę tej największej na Dolnym Śląsku Imprezy Hodowlanej  16 czerwca godz. 9:00 !!! 

 

Już po raz osiemnasty – spotykamy się na terenie parku przylegającego do Zespołu Szkół w Siedlcu na „Święcie Konia”. Obecność obowiązkowa !!!

 

Informacja dla wystawców:

Zapisujemy tylko na listę rezerwową !!! (aktualizacja 06.05.2019)

Zgłoszenia koni (różnych ras : ogierków rocznych, klaczek rocznych, klaczy dwuletnich i trzyletnich)

przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53

w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2019 r.

lub wyczerpania puli miejsc.

Potwierdzeniem uczestnictwa na Wystawie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 20 maja 2019) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (DZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław).W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – „Wystawa Siedlec 2019”. W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

Regulamin 

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

  • przywiezienie koni do godziny 8:00 w niedzielę
  • odbiór numerów startowych – niedziela 8:00-8:30 – po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej (10 zł)
  • w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570)
  • obowiązkowe szczepienie koni przeciwko grypie; konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie (harmonogram szczepień )
  • rozpoczynamy o 9:00 oceną klaczek rocznych, które podzielone będą na 2 grupy 1-10 i 11-21
  • przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)- w związku z projektem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmniejszającego o 58% (w stosunku do dotychczasowego) dofinansowanie do hodowli – dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa-ZAWIESZONE
  • nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu)-w związku z projektem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmniejszającego o 58% (w stosunku do dotychczasowego) dofinansowanie do hodowli – dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa-ZAWIESZONE

 

Zgłaszając konia na wystawę hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, który znajduje się na stronie: www.dzhk.pl i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Dolnośląski Związek Hodowców Koni  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także informacje o wynikach były wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.