Wydarzenia

XV Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej

XV Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej

W związku z zamknięciem Stada Ogierów Książ

oraz stwierdzeniem wirusowego zapalenia tętnic u koni w ośrodkach jeździeckich w Poznaniu, Radzionkowie (podejrzenie), na terenie województwa opolskiego (podejrzenie) i wrocławskiego (podejrzenie)

XV KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLASKIEJ


zostaje ODWOŁANY !!!

 

Zdajemy sobie sprawę, iż podjęta decyzja rodzi daleko idące konsekwencje, jednakże dobro koni i zapobieganie rozprzestrzenianiu się EVA jest dla nas najwyższym priorytetem.

Prosimy o wzajemne przekazywanie niniejszej informacji.

Informacje na temat ognisk choroby można uzyskać w: Powiatowych Inspekcjach Weterynaryjnych: PIW

 

Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbędzie się 14 lipca 2019 r. (niedziela) w Książu.

Informacja dla wystawców:

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę –13.07.2019 r.(stajnia czynna będzie od 15:00)

– przyczepy prosimy zostawiać na placu na środku stada.

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (723 669 570) i odebranie materiałów (numerów startowych) do godziny 8:00 w niedzielę.

odbiór numerów startowych – sobota w godz. 15:00-19:00 (hol przy biurze SO Książ) po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

o 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i poczęstunek dla wystawców.

-obowiązkowe szczepienie koni przeciwko grypie –harmonogram szczepień  konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres jednego dnia. 

-dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia  (zawieszone: 8 maj 2019).

 

Zgłoszenia koni na wystawę:

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2019 r. lub wyczerpaniu limitu miejsc (od 01.05.2019 przyjmujemy zgłoszenia tylko na listę rezerwową).

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 koni przez danego hodowcę. Nadliczbowe zgłoszenia trafią na listę rezerwową i będą w razie braków uzupełniały listę podstawową koni.

Zgłaszając konia na wystawę hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem , który znajduje się na stronie: www.dzhk.pl i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Dolnośląski Związek Hodowców Koni  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także informacje o wynikach były wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata kwoty 150 zł (do 24 czerwca 2019) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (DZHK , ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – Czempionat 2019”.   W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.