Wydarzenia

Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej

Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej
Gratulacje dla hodowców, właścicieli oraz prezenterów koni za olbrzymi wkład pracy włożony w przygotowanie i zaprezentowanie czołówki młodzieży hodowlanej rasy śląskiej, jak również dla ekipy która przygotowała pokaz ujeżdżeniowo-skokowo-zaprzęgowy „KONIE ŚLĄSKIE W AKCJI”

W poszczególnych klasach czempionatu zwyciężyli:
Klacze dwuletnie:
1. MAGNOLIA-BG (ED/EN) (Luby – Madera/Borys), hod. i wł. Bartłomiej Grabowski
2. PEPESZA-JB (RU) (La Paz – Piramida/Lokan), hod. Ilona Zawada, wł. Adam Rosiewicz
3. PASADENA-Z (GA) (Agent – Pianka/Ramzey), hod. i wł. Bogusława Zygnerska
Klacze roczne:
1. DZIELNA-C (GI) (Inar – Daglez/Lothario), hod. i wł. Mariusz Cieślak
2. ROXI BAKARIA (GI) (Mer – Riposta/Tabasco), hod. i wł. Szymon Kampka
3. REPUBLIKA-I (ED/EV) (Harry – Rodezja/Tabasco), hod. i wł. Sylwia Kitel
Ogierki roczne:
1. BRODWAY-PH (GI) (Baltazar – Wena-PH/Narwik), hod. Henryk Paczkowski, wł. Sławomir Brzuśnian
2. RECOLET-SYRIUSZ (CO) (Rotmistrz – Ines/Nomen), hod. i wł. Mirosław Jarmuż
3. LEXUS-S (CO) (Lotny – Ambicja-S/Evento sch.warm.), hod. Jan Ścisłowicz, wł. Szymon Kampka
Klacze trzyletnie:
1. KALINA (CO) (Rodan – Kala/Pikolo), hod. Antoni Gawlik, wł. Piotr Grund
2. ARISA JD (CO) (Rodan – Alegra/Lexus), hod. i wł. Jacek Dobis
3. DUNKA-C (GI) (Inar – Daglez/Lothario), hod. Tadeusz Cieślak, wł. Sergiusz Cech
Tytuł Najlepszego Konia XVII Krajowego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Śląskiej przypadł klaczy MAGNOLIA-BG 🏆
Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników tego wyjątkowego święta miłośników rasy śląskiej – pełnego niezapomnianej atmosfery, życzliwości oraz wzajemnego wsparcia!!

——————————————————————————-

——————————————————————————-

Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbędzie się 1213 sierpnia 2023 r. (sobota – niedziela) w Ośrodku Jeździeckim – Biały Las -Stajnia Przybylscy.

Lista prezentowanych koni

HARMONOGRAM XVII KRAJOWEGO CZEMPIONATU MŁODZIEŻY RASY ŚLĄSKIEJ

SOBOTA

15.00 – OCENA KLACZEK DWULETNICH

NIEDZIELA

10.00 – OCENA KLACZEK ROCZNYCH

11.45 – DEKORACJA KLACZEK ROCZNYCH

12.00 – UROCZYSTE OTWARCIE CZEMPIONATU

12.10 – WRĘCZENIE ODZNAK PZHK I PODZIĘKOWAŃ

12.20 – DEKORACJA KLACZEK DWULETNICH

12.35 – OCENA OGIERKÓW ROCZNYCH

14.35 – DEKORACJA OGIERKÓW ROCZNYCH

14.45 – BLOK POKAZOWY – ŚLĄZAKI W AKCJI

15.20 – OCENA KLACZY TRZYLETNICH

16.20 – DEKORACJA KLACZY TRZYLETNICH

16:30 – WYBÓR CZEMPIONKI KLACZY

Zgłoszenia koni na wystawę:

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2023 r. lub wyczerpaniu limitu miejsc .

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 koni przez danego hodowcę. Nadliczbowe zgłoszenia trafią na listę rezerwową i będą w razie braków uzupełniały listę podstawową koni.

Zgłaszając konia na wystawę hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem , który znajduje się na stronie: www.dzhk.pl i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Dolnośląski Związek Hodowców Koni  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także informacje o wynikach były wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.

Po potwierdzeniu przez DZHK uczestnictwa w Czempionacie prosimy o wpłatę kwoty 250 zł (do 14 lipca 2023) od zgłoszonego  konia na konto organizatora:  10 9584 1021 2003 0303 2857 0001 ( Uwaga nowy numer konta!!!)  DZHK , ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie konia z listy. W tytule przelewu proszę wpisać: „- nazwę konia -Imię i Nazwisko Właściciela- Czempionat 2023”.   W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

 

Informacja dla wystawców:

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni w sobotę12.08.2023 r.(w przypadku konieczności dowiezienia koni w piątek prosimy o informację)

– przyczepy prosimy zostawiać na parkingu

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (723 669 570) i odebranie materiałów (numerów startowych) do godziny 8:00 w niedzielę.

odbiór numerów startowych – sobota w po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej w wysokości 20 zł za wydany numer startowy

godz. 19:00 „Wieczór hodowcy”.

-obowiązkowe szczepienie koni przeciwko grypie –harmonogram szczepień  konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres jednego dnia oraz  pojemniki/wiadra na wodę i paszę. 

-dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne  do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia (zgodnie z regulaminem PZHK)

 

Zakwaterowanie na koszt własny Wystawcy:

1.Hotel Restauracja Preemier w Marcinowicach: tel. 74 858 51 20

2.Esperanto Hotel Restauracja w Świdnicy: tel. 74 632 23 33

3.Hotel Fado Spa & Restaurant w Świdnicy: tel. 74 666 63 70

4. Karczma Hotel Zagłoba w Świdnicy: tel. 74 851 22 36

5.Hotel pod Wierzbą w Świdnicy: tel. 74 857 81 44

6.Park Hotel w Świdnicy: tel. 74 853 77 22