Wydarzenia

Święto Konia 2022 – Wystawa Młodzieży Hodowlanej

Święto Konia 2022 – Wystawa Młodzieży Hodowlanej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i galerią z XX Ogólnopolskiej Wystawa „Święto Konia”

————————————————————————————-

Już po raz dwudziesty spotykamy się na Wystawie:

„Święto Konia” 15.05.2022 o godz. 9:30 !!!

Lokalizacja: Stary Folwark Machnice 8, 55-114 Wisznia Mała

————————————————————————————-

Zachęcamy do zapoznania się z listą prezentowanych koni 

————————————————————————————-

Zgłoszenia koni na wystawę:

ogierków rocznych, klaczek rocznych, klaczy dwuletnich i trzyletnich

przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53

w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2022 r. lub wyczerpania puli miejsc.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłacenie kwoty 150 zł  – do 24 kwietnia 2022 od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (DZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – „Święto Konia 2022”. W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 koni przez danego hodowcę. Nadliczbowe zgłoszenia trafią na listę rezerwową i będą w razie braków uzupełniały listę podstawową koni.

W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg  prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym covid-19 ocena zwierząt hodowlanych odbędzie się zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.05.2022 obostrzeniami.

Niemiernie miło nam poinformować, że: Polski Związek Hodowców Koni , „Hodowca i Jeździec”  oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski objęły patronatem honorowym wystawę „Święto Konia”

Regulamin 

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

  • przywiezienie koni do godziny 7:00 w niedzielę – 15.05.2022 r. (stajnia czynna będzie od 15:00 w sobotę 14.05.2022)
  • odbiór numerów startowych – sobota od godz. 18:30 po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej (20 zł)
  • o godz. 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i biesiada dla Wystawców
  • w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570)
  • obowiązkowe szczepienie koni przeciwko grypie; konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie (harmonogram szczepień )
  • konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano
  • wystawę rozpoczynamy o godz. 9:00 15.05.2022 (niedziela)
  • przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni – dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)
  • nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia: dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu)