Wydarzenia

Wystawa: Święto Konia 2023

Wystawa: Święto Konia 2023
Wyniki 13 05 2023
Wyniki 14 05 2023
Już w najbliższy weekend 13-14.05.2023 r. odbędzie się XXI Ogólnopolska Wystawa „Święto Konia”🐴Starym Folwarku w Machnicach.
Dla publiczności zapewniamy dodatkowe atrakcje i wstęp wolny, a w oczekiwaniu na nasze wydarzenie zachęcamy do przeczytania artykułu:
Informujemy, że boksy dla koni będą dostępne w sobotę od godz. 10:00.
Po ocenie klaczek rocznych zapraszamy właścicieli koni na wspólną biesiadę, której początek planowany jest na godz. 19:00
W hotelu Wzgórze 208 (1km od Machnic) dostępne są jeszcze miejsca noclegowe – więcej informacji pod nr telefonu 503 730 307.
HARMONOGRAM WYSTAWY ,,ŚWIĘTO KONIA”

SOBOTA

15.00- OCENA KLACZEK ROCZNYCH
17.30- ZAKOŃCZENIE OCENY
NIEDZIELA
10.00-OCENA I DEKORACJA OGIERKÓW ROCZNYCH
11.45- DEKORACJA KLACZEK ROCZNYCH
12.00- UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY , PODZIĘKOWANIA I ODZNACZENIA
12.30-OCENA I DEKORACJA KLACZY DWULETNICH
15.00- KONKURS DLA PUBLICZNOŚCI
15.30- OCENA I DEKORACJA  KLACZY TRZYLETNICH
16.45- WYBÓR NAJLEPSZEGO KONIA WYSTAWY I DEKORACJA

———————————————————————————————

Już 21. raz spotykamy się na Wystawie „Święto Konia”. W tym roku będzie to impreza dwudniowa.

Celem wystawy jest selekcja koni hodowlanych (ogierków rocznych, klaczek rocznych, klaczy dwuletnich i trzyletnich).

Impreza ta przyciąga miłośników i hodowców koni nie tylko z Dolnego Śląska .

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski objął patronatem honorowym wystawę „Święto Konia

Zachęcamy do zapoznania się z listą prezentowanych koni. 

———————————————————————————————

Zgłoszenia koni na wystawę- lista rezerwowa

ogierków rocznych, klaczek rocznych, klaczy dwuletnich i trzyletnich

przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53

w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2023 r. lub wyczerpania puli miejsc.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłacenie kwoty 200 zł  – do 14 kwietnia 2023 od zgłoszonego konia na konto organizatora: 10 9584 1021 2003 0303 2857 0001

 (DZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „ nazwę konia – „Święto Konia 2023-Imię i Nazwisko Właściciela”. W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 koni przez danego hodowcę. Nadliczbowe zgłoszenia trafią na listę rezerwową i będą w razie braków uzupełniały listę podstawową koni.

W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg  prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

Regulamin 

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

  • przywiezienie koni :więcej informacji wkrótce
  • odbiór numerów startowych więcej informacji wkrótce
  • odprawa techniczna i biesiada dla Wystawców- więcej informacji wkrótce
  • w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570)
  • obowiązkowe szczepienie koni przeciwko grypie; konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie (harmonogram szczepień )
  • konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano
  • wystawę rozpoczynamy :więcej informacji wkrótce
  • przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni – dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)
  • nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia: dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu)