Wydarzenia

Święto Konia 2024

Święto Konia 2024

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami XXII Ogólnopolskiej Wystawa „Święto Konia” Machnice 2024 r. oraz

galerią : Patrycja Szymańska Photography

——————————————————————
——————————————————————
Zgłoszenia koni na wystawę (lista rezerwowa)

ogierków rocznych, klaczek rocznych, klaczy dwuletnich i trzyletnich

przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, ozhk.wroclaw@interia.pl

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłacenie kwoty 250 zł  – do 26 kwietnia 2024 od zgłoszonego konia na konto organizatora:

10 9584 1021 2003 0303 2857 0001  (DZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław).

W tytule przelewu proszę wpisać: „ nazwę konia – „Święto Konia 2024-Imię i Nazwisko Właściciela”. W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

——————————————————————

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 koni przez danego hodowcę. Nadliczbowe zgłoszenia trafią na listę rezerwową i będą w razie braków uzupełniały listę podstawową koni.

W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg  prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

Regulamin 

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

  • boksy dla koni dostępne: sobota od godziny 9:00
  • odbiór numerów startowych sobota od godziny 12:00
  • odprawa techniczna i biesiada dla Wystawców- sobota 19:00
  • w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570)
  • obowiązkowe szczepienie koni przeciwko grypie; konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie (harmonogram szczepień )
  • konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano
  • wystawę rozpoczynamy: 18.05.2024 klaczki roczne, 19.05.2024 ogierki roczne, klacze dwuletnie klacze trzyletnie
  • przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni – dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)
  • nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia: dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu)