Wydarzenia

Święto Konia – Wystawa Młodzieży Hodowlanej

Święto Konia – Wystawa Młodzieży Hodowlanej

Z przyjemnością informujemy, że mimo początkowych perturbacji znamy już datę największej na Dolnym Śląsku Imprezy Hodowlanej –

„Święto Konia” 23.05.2021 godz. 10:00 !!!

Lokalizacja: Stary Folwark Machnice 8, 55-114 Wisznia Mała

Lista Koni

————————————————————————————-

Zgłoszenia koni na wystawę:

ogierków rocznych, klaczek rocznych, klaczy dwuletnich i trzyletnich

przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53

w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2021 r. lub wyczerpania puli miejsc.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłacenie kwoty 150 zł (wstawienie 2 koni do 1 boksu: 150 +100) – do 7 maja 2021 od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (DZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – „Święto Konia 2021”. W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 koni przez danego hodowcę. Nadliczbowe zgłoszenia trafią na listę rezerwową i będą w razie braków uzupełniały listę podstawową koni.

W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg  prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym covid-19 ocena zwierząt hodowlanych odbędzie się zgodnie z obowiązującymi na dzień 23.05.2021 obostrzeniami.

Regulamin 

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

  • przywiezienie koni do godziny 8:00 w niedzielę – 23.05.2021 r. (stajnia czynna będzie od 15:00 w sobotę 22.05.2021)
  • odbiór numerów startowych – sobota od godz. 18:30 po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej (20 zł)
  • o godz. 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i spotkanie/poczęstunek dla Wystawców
  • w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570)
  • obowiązkowe szczepienie koni przeciwko grypie; konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie (harmonogram szczepień )
  • konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano
  • wystawę rozpoczynamy o godz. 10:00 23.05.2021 (niedziela)
  • przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni – dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)
  • nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia: dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu)
Zakwaterowanie na koszt własny Wystawcy-rezerwacji można dokonywać od 10.02.2021r.:
1.Stary Folwark, Machnice 8, 55-114 Machnice tel. 533 727 472-przy rezerwacji podając informację „Święto Konia” :Pokój 2 os- 250/300 zł, -przy rezerwacji podając informację „Święto Konia”
2.Hotel Pod Platanami, Jana Kilińskiego 2, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 09 80; Pokój 2 os- 130 zł; 3 osobowy 190 zł
Zgłaszając konia na wystawę właściciel potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, który znajduje się na stronie: www.dzhk.pl i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Dolnośląski Związek Hodowców Koni  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także informacje o wynikach były wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.