Wydarzenia

XIV Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej

XIV Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej

Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbył się 22 lipca 2018 r. (niedziela) w Książu. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami:

Wyniki 
 
 
 
 
 
 

CZEMPIONKA KLACZY:

Nr kat. 60 RIWIERA, wł.  Sławomir Góreczny, Rudnik-Kolonia

 

CZEMPIONKA OGIERKÓW:

ROCZNE OGIERKI 

Miejsce I – Nr kat. 38 LEGION, wł. Tadeusz Baran, Sobota

Miejsce II – Nr kat. 29 ALERT, wł. Rafał Frej, Moskorzew

ROCZNE KLACZKI 

Miejsce I – Nr kat. 22 BAJKA, wł. Sylwia Kitel Ligota Książęca

Miejsce II – Nr kat. 15 LANSIBIA, wł. Daniel Kluska , Rzerzęczyce

DWULETNIE KLACZKI 

Miejsce I – Nr kat. 48 FLORYDA, wł. Krzysztof Mężyk, Wodzisław Ślaski

Miejsce II – Nr kat. TROJKA-ś, wł. Dariusz Śmichura, Godzieszowa

TRZYLETNIE KLACZKI 

Miejsce I – Nr kat. 60 RIWIERA, wł.  Sławomir Góreczny, Rudnik-Kolonia

Miejsce II – Nr kat. 63 NICEA, wł. OHZ w Kamieńcu Ząbk.

Lista koni (aktualizacja 18.07.2018) 

Regulamin

Plan minutowy 

Rozkład stajni 

Graficzne rozmieszczenie koni w stajniach 

PROSIMY SAMOWOLNIE NIE ZAMIENIAĆ KART NA BOKSACH.

 

Informacja dla wystawców:

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę –21.07.2018 r.(stajnia czynna będzie od 15:00)

– przyczepy prosimy zostawiać na placu na środku stada.

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (723 669 570) i odebranie materiałów (numerów startowych) do godziny 8:00 w niedzielę.

odbiór numerów startowych – sobota w godz. 15:00-19:00 (hol przy biurze SO Książ) po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

o 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i poczęstunek dla wystawców.

-obowiązkowe szczepienie koni przeciwko grypie –harmonogram szczepień  konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres jednego dnia. 

-dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia.

 

Zgłoszenia koni na wystawę:

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018 r. lub wyczerpaniu limitu miejsc (od 11.06.2018 przyjmujemy zgłoszenia tylko na listę rezerwową).

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

Zgłaszając konia na wystawę hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, który znajduje się na stronie: www.dzhk.pl i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Dolnośląski Związek Hodowców Koni  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także informacje o wynikach były wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata kwoty 100 zł (do 20 czerwca 2018) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (DZHK , ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – Czempionat 2018”.   W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.