Wydarzenia

XV Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej

XV Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej
XV Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej w Białym Lesie dobiegł końca.
Nagromadzenie tylu pięknych przedstawicieli rasy w jednym miejscu robi wrażenie.

 

Galeria autorstwa:
Katarzyny Brody: ok
Patrycja Szymańska Photography ok
Eweliny Skórzewskiej ok
Film
Film 2

 

Czempionka Klaczy oraz Best in show: MELAGIA!
Wiceczempionka – TANZANIA-Ś,
II Wiceczempionka – LIBRA,
Czempion ogierów rocznych: NOWER AMS,
Wiceczempion: TRENTON,
II Wiceczempion: IMPERIAL-C.
Jeszcze raz wielkie gratulacje dla właścicieli i hodowców !!!
—————————————————————————-
Szanowni Państwo ???
⏰ tylko 10 dni dzieli nas od wielkiego święta miłośników i hodowców koni rasy śląskiej.
Przygotowania idą pełną parą ???
Przedstawiamy listy koni, które zostaną zaprezentowane w czterech klasach:
?️klaczki roczne?
?️ogierki roczne?
?️klaczki dwuletnie?
?️klacze trzyletnie?
———————————————————–

Przypominamy, że potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata kwoty 150 zł (do 25 lipca 2021) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (DZHK , ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – Czempionat 2021”.   W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

 

Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbędzie się 22 sierpnia 2021 r. (niedziela) w Ośrodku Jeździeckim – Biały Las -Stajnia Przybylscy

Zgłoszenia koni na wystawę:

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2021 r. lub wyczerpaniu limitu miejsc

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 koni przez danego hodowcę. Nadliczbowe zgłoszenia trafią na listę rezerwową i będą w razie braków uzupełniały listę podstawową koni.

Zgłaszając konia na wystawę hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem , który znajduje się na stronie: www.dzhk.pl i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Dolnośląski Związek Hodowców Koni  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także informacje o wynikach były wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.

 

Informacja dla wystawców:

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę –21.08.2021 r.(stajnia czynna będzie od 15:00)

– przyczepy prosimy zostawiać na parkingu

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (723 669 570) i odebranie materiałów (numerów startowych) do godziny 8:00 w niedzielę.

odbiór numerów startowych – sobota w godz. 18:00-19:00 po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

o 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i poczęstunek dla wystawców.

-obowiązkowe szczepienie koni przeciwko grypie –harmonogram szczepień  konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres jednego dnia oraz  pojemniki/wiadra na wodę i paszę. 

-dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia (zgodnie z regulaminem PZHK)

 

Zakwaterowanie na koszt własny Wystawcy:

1.Hotel Restauracja Preemier w Marcinowicach: tel. 74 858 51 20 (pokój 2-osobowy-210 zł)

2.Esperanto Hotel Restauracja w Świdnicy: tel. 74 632 23 33 (pokój 2-osobowy-234 zł)

3.Hotel Fado Spa & Restaurant w Świdnicy: tel. 74 666 63 70 (pokój 2-osobowy-320 zł)

4. Karczma Hotel Zagłoba w Świdnicy: tel. 74 851 22 36 (pokój 2-osobowy-260 zł)

5.Hotel pod Wierzbą w Świdnicy: tel. 74 857 81 44 (pokój 2-osobowy-200 zł)

6.Park Hotel w Świdnicy: tel. 74 853 77 22 (pokój 2-osobowy-220 zł)